Sådan virker metakognitiv terapi

Sponsoreret

Døjer du med negative tanker og bekymringer? Så er det måske ikke dem, du skal fokusere på, men derimod den tid, du bruger på dem.

Metakognitiv terapi er en helt ny terapiform, der hjælper folk med alle former for negative tanker. Den tager udgangspunkt i, at det ikke er tilstedeværelsen af negative tanker, men derimod den tid vi bruger på dem, der har betydning for det mentale helbred.

Denne overdrevne fokusering på negative tanker kaldes også for CAS (Cognitive Attentional Syndrome). Det er dette som terapeuten forsøger at fjerne igennem konkrete øvelser. Her lærer du at lade de negtive tanker være, og hvordan du håndterer dem, når de dukker op.
Ignorér de negative tanker
Som navnet antyder stammer behandlingsformen fra den kognitive terapi. Forskellen mellem metakognitiv og kognitiv terapi er, at den kognitive fokuserer på indholdet af dine tanker. Det er helt anderledes i den metakognitive terapi. Her fokus på den tid og opmærksomhed, du giver de negative tanker.

Hjernen vil altid producere negative tanker, og det kan du ikke kontrollere. Du kan derimod godt kontrollere hvor lang tid, du bruger på disse tanker.
Forebyggende
I samtalen med den metakognitive terapeut vil du blive præsenteret for en række øvelser og redskaber, der kan hjælpe dig til at flytte fokus fra de negative tanker. Disse øvelser hjælper dig, så du kan kontrollere hvor lang tid, du bruger på negative tanker og i stedet bruge tiden på andre tanker.

Metoden kan bruges, uanset hvilke tanker du døjer med. Det kan være stress, jalousi eller præstationsangst. Metakognitiv terapi fungerer også ved at være et forebyggende redskab der kan forhindre, at stressen eller depressionen udvikler sig.

Hos ReView vil du igennem samtaler med vores psykolog lære at tage kontrol over dine tanker, og fokusere din opmærksomhed på positive tanker i stedet.