Arbejdstid uden sved på panden

Sponsoreret

Administrative medarbejdere er tit dem der har mest check på struktur og organisering af regler og procedurer. Alligevel kunne det tænkes at deres tid kan bruges bedre, end til at holde styr på forskellige faglige overenskomster og på kollegernes kalendre.

Et system til tidsregistrering kan frigive administrative ressourcer, ved at holde styr på fravær, ferie, omsorgsdage, afspadsering og så videre. Et system til tidsregistrering kan også gøre det lettere at overskue projekter eller serviceopgaver for kunder, ved at give løbende overblik over hvor meget tid der er blevet brugt på de forskellige opgaver, som typisk projekt-ejes af forskellige interessenter.

Danske TIMEmSYSTEM har udviklet et sådant system, der kun een gang skal sættes op og skræddersyes til din virksomheds specifikke behov. Herefter holder systemet styr på medarbejdernes tidsforbrug og også på deres rettigheder som arbejdstagere. Ledelsen vil uden mer-omkostninger blive i stand til at trække data ud fra systemet til tidsregistreringen. Informationen præsenteres i et overskueligt format, som kan bruges strategisk fordi det giver  overblik over tidsforbrug fordelt på for eksempel medarbejdere, afdelinger og opgaver. Det må siges at være en bonus. En bonus der kan være meget værd for en virksomhed.