Byggeentrepriser i Århus

Sponsoreret

Skal man som virksomhed i gang med et større byggeprojekt i Århus, er der mulighed for flere forskellige entrepriseformer. Byggefirmaet KG Hansen tilbyder flere former for entrepriser, som kan tilpasses den enkelte virksomheds behov. Du kan her læse mere om, hvad hver enkel entreprise står for.

Totalentrepriser

En totalentreprise vil sige at være baseret på bygherrens ønsker og behov. Entreprenøren udvælger en arkitekt, en ingeniør og underentreprenører. Med en totalentreprise løsning er man som bygherre garanteret et gennemført projekt fra start til slut. Her bliver der taget ansvar for hele byggeriet fra idé og projektering til udførelse og aflevering af det færdige byggeprojekt.

Hovedentrepriser

Hovedentrepriser er baseret på et færdigudarbejdet projekt med tegninger og beskrivelser. Projektet bliver udarbejdet af byggeherrens egne rådgivere, som samtidig selv afklarer alle myndighedsforhold.

Koordinering og planlægning af alle arbejdere på byggepladsen varetages af totalentreprenøren.

Ved at vælge en hovedentreprise indgår bygherren kun aftaler med én entreprenør, som sikrer at byggeprocessen forløber planmæssigt.

Hele arbejdsgangen udføres i tæt samarbejde med bygherren og dennes entreprenørrådgivere.

Fagentrepriser

Ligesom hovedentrepriser er fagentrepriser baseret på et færdigudarbejdet projekt. I fagentreprise har bygherren dog mulighed for at trække i entreprenørens kompetencer indenfor beton- og murerarbejde.

Partnering

Partnering er en samarbejdsform, som kan praktiseres uanset hvilken entrepriseform, man som byggeherre vælger. En partneringsaftale udføres som en tillægsaftale til den udvalgte entreprisekontrakt. En partneringsaftale er et økonomisk fællesskab, hvor alle har interesse i at gennemføre projektet så godt, billigt og hurtigt som muligt. Denne aftale indgås mellem bygherre, rådgivere og entreprenører på et tidligt stadie i projektet.

Uanset hvilken entrepriseform man vælger, så har de hos KG Hansen stor erfaring med store byggeprojekter i Århus.